Er det rentabelt at outsource virksomhedens rekrutteringsproces?

Rekruttering af medarbejder

Efter finanskrisen så småt er glattet ud, er efterspørgslen efter arbejdskraft i erhvervslivet forøget. Dette har ledt til en effektivisering hvad angår rekruttering af nye medarbejdere.
Er du i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig, at investere i et rekrutteringsbureau, så har du et incitament for at læse med her.

Hvad er et rekrutteringsbureau?

Et rekrutteringsbureau er et selskab, som påtager sig opgaven, at matche virksomheder med kompetente medarbejdere. Dette gøres ved at den potentielle medarbejder går igennem en række tests, som har til formål at belyse personens styrker og svagheder inden for specifikke fagområder, i forskellige situationer.
Dette har til formål at spare virksomhederne for besværet når det kommer til jobsamtaler, og alle dertilhørende overvejelser.

Hvilke faktorer taler for og imod rekrutteringsbureauer?

Rekruttering af medarbejdere, er et uomgåeligt led for virksomheder i vækst. Ved at outsource processen til et rekrutteringsbureau, sparer virksomheder en masse tid. Ikke kun fordi jobsamtaler er outsourcet, men fordi at bureauerne ofte har potentielle medarbejdere i deres database, hvilket øger sandsynligheden for en hurtig ansættelse. Dette giver anledning til, at lederne i de pågældende virksomheder kan prioritere deres ressourcer andetsteds.
Yderligere en fordel er, at rekrutteringsbureauets essentielle opgave, er at sørge for at medarbejderens kompetenceniveau, passer til de arbejdsopgaver der bliver stillet. Dette er et stort plus, da det hurtigt kan blive en langt større omkostning, at ansætte en amatør der ikke kan kapere opgaven, end omkostningen ved at benytte et rekrutteringsbureau.

I forbindelse med at benytte et rekrutteringsbureau, skal der tages nogle forbehold. Under rekrutteringen mister man noget kontrol, i og med at man overlader processen til en ekstern virksomhed. Dette kræver at man som kunde har tillid til at et rekrutteringsbureau kan varetage den opgave.

Så er det en god ide eller ej?

Hvis du står til at skulle udvide din medarbejderstab, kan det anbefales at benytte et rekrutteringsbureau. Som tidligere nævnt er der flere fordele forbundet, ved tiltaget som overskygger ulemperne. Hvis man er villig til, at uddelegere ansvar eksternt, er chancerne for at spare tid såvel som penge gunstige. Dette kommer også til udtryk i, at der er konkurrence på markedet. Konkurrencen blandt de forskellige bureauer ville formentlig være begrænset, hvis selskaberne ikke var i stand til at skabe merværdi for deres kunder.

Går du og spekulerer i at hyre et rekrutteringsbureau, kan du med fordel kontakte Assistance HR Partners for yderligere spørgsmål.