Vær med til at sætte trenden med et jordvarmeanlæg!

Grøn-energi

I dagens Danmark er det utrolig vigtigt at tænke grønt, og der er stadig flere og flere måder at gøre det på. Et af de parametre man kunne gøre det på, ville være at optimere ens bolig med et jordvarmeanlæg.

 

Før man går ud og erhverver sig et sådant anlæg, er det vigtigt at forstå, hvordan det fungerer.

 

Sådan fungerer et jordvarmeanlæg

Jordvarmen udnytter den oplagret solenergi, der er i jordens øverste lag. Jordvarmeanlægget består af en lang slange og en varmepumpe. Den lange slange bliver gravet ned på grunden, typisk ude på ens græsplæne. Jo længere denne slange er, jo mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden.

 

For at kunne erhverve sig sådan et jordvarmeanlæg, skal man have 1-3 m2 grund pr. m2 hus for at kunne udnytte det bedst. Den varmepumpe, som er en del af anlægget, kan med fordel placeres i bryggerset. Denne pumpe er med til at omdanne jordvarmen til at varme hus og vand op.

 

Anlægget er meget nemt at holde, da det er et lukket system. Det vil sige, at der ikke er noget væske, der skal fyldes på i løbet af året. Det eneste vedligeholdelse der forekommer, er, at filteret skal renses årligt.

 

Fordele ved et jordvarmeanlæg

  • En af de mange fordele der er ved et sådant anlæg, er at det er en billig løsning i forhold til energi. Ved at skifte fra elvarme, oliefyr, fjernvarme eller naturgas, kan der være besparelser at hente på mellem 50-60%.
  • Som informeret om tidligere, er det en fordel at der ikke er synderlig meget vedligeholdelse på anlægget ud over rensning af filteret årligt.
  • Anlægget udleder op til 75% mindre CO2 i forhold til de ovennævnte varmekilder på markedet.  

 

Ulemper ved et jordvarmeanlæg

  • Ulempen ved at erhverve sig et sådant anlæg, vil i høj grad være installationsprisen som ligger på mellem 100.000-120.000kr. Dog vil dette anlæg være tjent ind på omkring 10 år, da man, som nævnt tidligere, kan opnå en besparelse på 50-60%.
  • Jordvarme er drevet af el. Det vil sige at man i høj grad er afhængig af elpriserne.
  • Nedgravning af slanger til jordvarmeanlægget kræver meget plads.

Hvis man til slut skal konkludere på, om jordvarmeanlæg er noget der tiltaler en eller ej, skal man selvfølgelig ikke se det som et engangsbillede. Det virker som en stor udgift til at starte med, men i det lange løb vil det spare husstanden penge og minimere CO2-udslippet.